Wyniki konkursu nr 1/2014 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 1/2014 na najlepszy projekt naukowy realizowany lub współrealizowany przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Lista wniosków wraz z decyzją.

Prosimy koordynatorów projektów o odbiór decyzji i karty oceny.

Konkurs nr 1/2014 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu ogłasza konkurs nr 1/2014 na najlepsze projekty naukowe realizowane lub współrealizowane przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Celem konkursu jest aktywizacja naukowa studentów poprzez wspieranie ich działalności w Kole Naukowym i umożliwienie realizacji projektu badawczego wg ich pomysłu.

Wniosek należy sporządzić wg wzoru i dostarczyć do Biura Projektu do dnia 31-ego października 2014 roku do godziny 12:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 12-ego listopada 2014 roku.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do ostatniego dnia maja 2015 roku.

Alokacja przeznaczona na ten konkurs to 5 tyś zł.

Zasady uczestnictwa w konkursie określone są w Regulaminie Konkursu.

 

Czytaj więcej: Konkurs nr 1/2014 na najlepszy projekt naukowy

Wyniki konkursu nr 2/2013 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 2/2013 na najlepszy projekt naukowy realizowany lub współrealizowany przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Lista wniosków wraz z decyzją.

Prosimy koordynatorów projektów o odbiór decyzji i karty oceny.

Konkurs nr 2/2013 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu ogłasza konkurs nr 2/2013 na najlepsze projekty naukowe realizowane lub współrealizowane przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Celem konkursu jest aktywizacja naukowa studentów poprzez wspieranie ich działalności w Kole Naukowym i umożliwienie realizacji projektu badawczego wg ich pomysłu.

Wniosek należy sporządzić wg wzoru i dostarczyć do Biura Projektu do dnia 31-ego stycznia 2014 roku do godziny 12:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 14-ego lutego 2014 roku.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do ostatniego dnia czerwca 2014 roku.

Alokacja przeznaczona na ten konkurs to 5 tyś zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 5 tyś zł.

Zasady uczestnictwa w konkursie określone są w Regulaminie Konkursu.

 

Czytaj więcej: Konkurs nr 2/2013 na najlepszy projekt naukowy

Wyniki konkursu nr 1/2013 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu informuje, iż w dniu 26 marca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 1/2013 na najlepszy projekt naukowy realizowany lub współrealizowany przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie wraz z przyznanym dofinansowaniem.

Konkurs nr 1/2013 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu ogłasza konkurs nr 1/2013 na najlepsze projekty naukowe realizowane lub współrealizowane przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Celem konkursu jest aktywizacja naukowa studentów poprzez wspieranie ich działalności w Kole Naukowym i umożliwienie realizacji projektu badawczego wg ich pomysłu.

Wniosek należy sporządzić wg wzoru i dostarczyć do Biura Projektu do dnia 19-ego marca 2013 roku do godziny 12:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 29-ego marca 2013 roku.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do ostatniego dnia listopada 2013 roku.

Alokacja przeznaczona na ten konkurs to 5 tyś zł (wynik oszczędności z konkursu nr 1/2012). Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 5 tyś zł.

Zasady uczestnictwa w konkursie określone są w Regulaminie Konkursu (uwaga – w Regulaminie pojawiły się zmiany).

Czytaj więcej: Konkurs nr 1/2013 na najlepszy projekt naukowy

Wyniki konkursu nr 1/2012 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu informuje, iż w dniu 25 stycznia zakończyła się ocena merytoryczna wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 1/2012 na najlepszy projekt naukowy realizowany lub współrealizowany przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie wraz z przyznanym dofinansowaniem.

Granty badawcze - konkursy

Konkurs nr 1/2012 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu ogłasza konkurs nr 1/2012 na najlepsze projekty naukowe realizowane lub współrealizowane przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Celem konkursu jest aktywizacja naukowa studentów poprzez wspieranie ich działalności w Kole Naukowym i umożliwienie realizacji projektu badawczego wg ich pomysłu.

Wniosek należy sporządzić wg wzoru i dostarczyć do Biura Projektu do dnia 18-ego stycznia 2013 roku do godziny 12:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 23-ego stycznia 2013 roku.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do ostatniego dnia czerwca 2013 roku.

Alokacja przeznaczona na ten konkurs to 10 tyś zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 5 tyś zł.

Zasady uczestnictwa w konkursie określone są w Regulaminie Konkursu.

Czytaj więcej: Granty badawcze - konkursy

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny