Wyniki konkursu nr 1/2013 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu informuje, iż w dniu 26 marca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 1/2013 na najlepszy projekt naukowy realizowany lub współrealizowany przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie wraz z przyznanym dofinansowaniem.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny