Wyniki konkursu nr 2/2013 na najlepszy projekt naukowy

Biuro Projektu informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 2/2013 na najlepszy projekt naukowy realizowany lub współrealizowany przez studentów studiów I stopnia kierunku biotechnologia z naboru 2012/2013 w ramach Koła Naukowego BIO-MED.

Lista wniosków wraz z decyzją.

Prosimy koordynatorów projektów o odbiór decyzji i karty oceny.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny