Stypendia motywacyjne 2014/2015

Biuro Projektu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium motywacyjne na rok 2014/2015 w ramach realizowanego projektu na "kierunki zamawiane". Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta (formularz zmienionego wniosku: .docx i .pdf)

Proszę o zapoznanie się ze ZMIENIONYM Regulaminem stypendiów motywacyjnych - .pdf (zatwierdzony - skan).

Czytaj więcej: Stypendia motywacyjne 2014/2015

Stypendia motywacyjne 2013/2014

Biuro Projektu informuje, iż podobnie do ubiegłego roku akademickiego istnieje możliwość ubiegania się o stypendium motywacyjne w ramach realizowanego projektu na kierunki zamawiane. Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta. W związku z nowelizacją Regulaminu stypendiów motywacyjnych zmienił się także formularz Wniosku o przyznanie stypendium.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Regulamin stypendiów motywacyjnych - .pdf zatwierdzony - skan

Wniosek o przyznanie stypendium - .docx i .pdf

Czytaj więcej: Stypendia motywacyjne 2013/2014

Stypendia motywacyjne 2012-2013 - decyzje

Biuro Projektu informuje, iż do osób, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok akademicki 2012-2013, drogą elektroniczną została wysłana informacja z decyzją o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium. Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz lista rezerwowa zostały wywieszone na tablicy informacyjnej obok Dziekanatu oraz w Biurze Projektu.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek, proszone są o odbiór decyzji w Biurze Projektu (pok. 415 na Wydziale) do dnia 7 listopada do godz. 14:00.

Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję proszone są także o zabranie ze sobą numeru konta bankowego do weryfikacji na miejscu.

Stypendia motywacyjne

Stypendia motywacyjne są formą wsparcia dla najlepszych studentów i przyznawane są na dany rok akademicki w oparciu o Regulamin stypendiów motywacyjnych. Środki na Stypendia motywacyjne pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są wypłacane w ramach realizowanego Projektu.

Stypendia będą przyznawane przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta.

Czytaj więcej: Stypendia motywacyjne

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny