Stypendia motywacyjne 2013/2014

Biuro Projektu informuje, iż podobnie do ubiegłego roku akademickiego istnieje możliwość ubiegania się o stypendium motywacyjne w ramach realizowanego projektu na kierunki zamawiane. Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta. W związku z nowelizacją Regulaminu stypendiów motywacyjnych zmienił się także formularz Wniosku o przyznanie stypendium.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Regulamin stypendiów motywacyjnych - .pdf zatwierdzony - skan

Wniosek o przyznanie stypendium - .docx i .pdf

Wnioski można wypełniać elektronicznie, nie mniej jednak w przypadku uzupełnienia danych elektronicznie wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany odręcznie i dostarczony do Biura Projektu (MWB, Kładki 24, pok. 415). Wnioski można pobrać także w Biurze Projektu.

Termin składania wniosków mija 20 października danego roku akademickiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny