Stypendia motywacyjne 2014/2015

Biuro Projektu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium motywacyjne na rok 2014/2015 w ramach realizowanego projektu na "kierunki zamawiane". Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta (formularz zmienionego wniosku: .docx i .pdf)

Proszę o zapoznanie się ze ZMIENIONYM Regulaminem stypendiów motywacyjnych - .pdf (zatwierdzony - skan).

Wnioski można wypełniać elektronicznie, nie mniej jednak w przypadku uzupełnienia danych elektronicznie wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany odręcznie i dostarczony do Biura Projektu (MWB, Kładki 24, pok. 415). Wnioski można pobrać także w Biurze Projektu.

Termin składania wniosków mija 20 października danego roku akademickiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny