Stypendia motywacyjne

Stypendia motywacyjne są formą wsparcia dla najlepszych studentów i przyznawane są na dany rok akademicki w oparciu o Regulamin stypendiów motywacyjnych. Środki na Stypendia motywacyjne pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są wypłacane w ramach realizowanego Projektu.

Stypendia będą przyznawane przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta.

Wnioski można wypełniać elektronicznie, nie mniej jednak w przypadku uzupełnienia danych elektronicznie wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany odręcznie i dostarczony do Biura Projektu. Wnioski można pobrać także w Biurze Projektu.

Termin składania wniosków mija 20 października danego roku akademickiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Formularze:

Regulamin stypendiów motywacyjnych

Wniosek.docx

Wniosek.pdf

Poprawiony formularz wniosku:

Wniosek popr. - .docx

Wniosek popr. - .pdf

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny