Stypendia motywacyjne 2012-2013 - decyzje

Biuro Projektu informuje, iż do osób, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok akademicki 2012-2013, drogą elektroniczną została wysłana informacja z decyzją o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium. Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz lista rezerwowa zostały wywieszone na tablicy informacyjnej obok Dziekanatu oraz w Biurze Projektu.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek, proszone są o odbiór decyzji w Biurze Projektu (pok. 415 na Wydziale) do dnia 7 listopada do godz. 14:00.

Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję proszone są także o zabranie ze sobą numeru konta bankowego do weryfikacji na miejscu.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny