Warsztaty, szkolenia, konferencje poza Wydziałem

Wszystkich studentów kierunku zamawianego zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Dofinansowanie będzie przyznawane na konkretne wydarzenie, wybrane i uzasadnione przez studenta, odbywające się na terenie kraju lub zagranicą.

Przez wydarzenie rozumie się: szkolenie, konferencje, warsztaty, seminaria lub inne wydarzenie powiązane z zainteresowaniami naukowymi studenta lub rozwijające szczególne kompetencje przedmiotowe, zawodowe i społeczne.

Dofinansowanie może objąć:

- opłatę konferencyjną,

- przejazd / przelot w obie strony,

- koszty zakwaterowania,

- inne opłaty związane ze specyfiką wydarzenia uzasadnione i wynikające bezpośrednio z wniosku o dofinansowanie.

Nie będą dofinansowywane wydarzenia nie powiązane z rozwojem naukowym i społecznym uważane za powszechne, jak np. kursy językowe, prawa jazdy czy też kursy hobbystyczne, itp.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy uzupełnić wniosek. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie określone są w Regulaminie.

 

Obowiązująca dokumentacja:

Regulamin dofinansowania uczestnictwa w wydarzeniu - .docx lub .pdf

Regulamin dofinansowania uczestnictwa w wydarzeniu z załącznikami - .docx lub .pdf

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w wydarzeniu - .docx lub .pdf

Sprawozdanie z uczestnictwa w wydarzeniu - .docx lub .pdf

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny