Patologiczne ekspansje mikrosatelitów – rola RNA w patogenezie i terapii - prof. Włodzimierz Krzyżosiak

W dniu 2 października w trakcie inauguracji będzie miał miejsce wykład prof. dr hab. czł. koresp. PAN Włodzimierza Krzyżosiaka* (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) pt. "Patologiczne ekspansje mikrosatelitów – rola RNA w patogenezie i terapii". Rozpoczęcie inauguracji - godzina 12:00.

* Profesor Włodzimierz Krzyżosiak jest kierownikiem Zakładu Biomedycyny Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jego droga naukowa wiodła od chemii strukturalnej kwasów nukleinowych, poprzez biologię i genetykę molekularną oraz genetykę nowotworów do medycyny molekularnej. Przez pięć lat pracował zagranicą w placówkach badawczych Anglii, Francji, USA i Japonii.

W ostatnich kilkunastu latach Jego aktywność naukowa skupiała się na poznawaniu roli RNA w patogenezie chorób neurologicznych człowieka wywoływanych ekspansją sekwencji mikrosatelitarnych oraz na poszukiwaniu nowych metod eksperymentalnej terapii w tej grupie chorób. Badał również proces biogenezy cząsteczek mikroRNA, zaburzenia ich funkcji w chorobach mikrosatelitarnych oraz ulepszał narzędzia technologii interferencji RNA dla potrzeb terapii.

Do wcześniejszych osiągnięć naukowych profesora Krzyżosiaka należy opracowanie nowej metody badania struktury RNA w roztworze z wykorzystaniem właściwości jonów metali oraz rekonstytucja funkcjonalnego rybosomu z naturalnych białek i syntetycznego rRNA. Jego nowsze osiągnięcia to stworzenie strukturalnych podstaw do badań roli RNA w patogenezie chorób mikrosatelitarnych, stwierdzenie udziału toksycznego RNA w patomechanizmie choroby Huntintona i opracowanie nowego podejścia terapeutycznego dla tej choroby z wykorzystaniem cząsteczek siRNA działających jak mikroRNA.

Wyniki badań prowadzonych przez profesora Krzyżosiaka zostały trzykrotnie wyróżnione Nagrodą Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. Jakuba Parnasa za najlepszą pracę eksperymentalną wykonaną w polskim laboratorium. W roku 2004 został członkiem korespondentem PAN, w 2007 laureatem Nagrody FNP, a w 2013 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny