Wrześniowe kursy wyrównawcze - informacje dodatkowe

Wszystkim zainteresowanym studentom I roku biotechnologii, którzy zgłosili chęć uczestnictwa we wrześniowych kursach wyrównawczych, organizowanych w ramach projektu, przypominamy, iż odbędą się one w dniach 17-28 września br.

Zajęcia odbędą się zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

Udział w kursach jest nieobowiązkowy, nie mniej jednak zachęcamy do czynnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych modułach.

Uwaga! Osoby, które zgłosiły chęć skorzystania z akademika w trakcie organizowanych zajęć, informujemy, że będą zakwaterowane w Domu Studenckim nr 6 (ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk), znajdującym się tuż przy MWB UG i GUMed, na podstawie imiennej listy przedłożonej na portierni. Koszt noclegu wyniesie 18,20 zł za dobę (w tym 2 zł /doba - opłata klimatyczna). Opłata będzie regulowana na portierni.

Życzymy owocnej nauki.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny